Naam:

Goos Cardol

Geboren in:

1954

Woonplaats:

Rossum

Wat doe ik in mijn dagelijks leven:

Voor de VVD Maasdriel zit ik in de Commissie Samenleving en Financiën van de gemeenteraad. Een leuke klus met telkens verrassingen, zeker in vergelijking tot mijn ervaringen in het bedrijfsleven. Dat de samenleving mijn levendige belangstelling heeft, moge onder andere blijken uit mijn lidmaatschap van de RvT van Cambium College en mijn voorzitterschap van de Stichting Vrienden van de Vaste Burcht en van de Stichting Welzijn Ouderen (SWO). Ook speel ik af en toe Leentje buur met de Commissie Ruimte, bijvoorbeeld bij de voorbereiding op de discussie over het Ontwerp bestemmingsplan buitengebied en het PHTB. Onderwerpen die nauw aansluiten op mijn opleiding als economisch geograaf en planoloog en werkterrein.

Mijn passies en/of hobby’s zijn:

Mijn gezin, vrienden, lezen, films, wandelen, puzzelen, reizen en Spanje…

Wat ik wil betekenen voor de gemeente Maasdriel:

VVD Maasdriel voert op een constructieve manier oppositie en zet daarbij alle ten dienste staande middelen in als vragen aan het college (mondeling en schriftelijk), moties en amendementen. Met veel genoegen lever ik daaraan mijn bijdrage. Sinds kort sta ik voor de VVD op lijst voor de Waterschapsverkiezingen Rivierengebied. Waterschappen zijn cruciaal om droge voeten te houden en over voldoende kwalitatief goed water te kunnen beschikken. Maar daar blijft het niet bij: als VVD pleiten we er bijvoorbeeld voor dat het Waterschap Rivierenland het ook financieel goed voor elkaar heeft en zich richt op de kerntaken.

X