Samen sterker

verder.

Join our team

Speerpunten VVD Maasdriel

VVD Maasdriel is voor zelfstandigheid en tegen herindeling “Maasdriel blijft Maasdriel

VVD Maasdriel wil dat de afstand tussen burger en politiek niet groter wordt. Samenwerking is prima mits dit iets oplevert voor onze burgers. We willen als gemeente graag onze eigen identiteit behouden. Echte veiligheid telt voor alle inwoners van Maasdriel.

Echte veiligheid telt voor alle inwoners van Maasdriel

Meer controle en handhaving ter bevordering van de veiligheid van onze inwoners. De politie zichtbaar op straat, cameratoezicht op hotspots en op aan en afvoerwegen. Behoud lokale brandweerkazernes met voldoende mankracht en materieel.

Behoud van eigen identiteit van kernen door mix van wonen en werken.

Bouwen naar behoefte in de verschillende kernen. Voorrang voor Maasdrielse inwoners bij woning/grond uitgifte.

Veilige verkeersinfrastructuur voor Maasdriel met regionale toekomstgerichte oplossingen.

Dit houdt in dat we moeten kijken naar een samenhangende oplossing voor de verbreding van de A2. Veilige fiets- en voetpaden voor onze inwoners. Betere ontsluiting van de verschillende kernen.

De gemeente is dienstverlenend aan haar inwoners, daarbij kijkend hoe iets kan in plaats van hoe iets niet kan

De gemeente moet doen wat nodig is en meedenken over oplossingen voor inwoners en ondernemers

Duidelijk huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten en handhaving daarvan

VVD Maasdriel staat voor duidelijke regels voor huisvesting en veiligheid.

Voldoende ruimte voor bedrijven om uit te breiden – balans tussen wonen en werken

VVD Maasdriel wil burgers en ondernemers ontwikkelruimte geven voor werkgelegenheid en leefbaarheid.

VVD Maasdriel wil een lans breken voor een transparant gemeentelijk beleid op basis van gelijke monniken, gelijke kappen

We willen willekeur voorkomen en duidelijkheid hebben voor alle burgers van onze gemeente. De gemeente dient na te komen wat ze beloven en communiceren tijdig en duidelijk naar onze burgers en ondernemers.

Impuls van herstructurering van de recreatiegebieden in de gemeente is noodzakelijk

Vernieuwen en uitbreiden van de faciliteiten en verbeteren van de infrastructuur. Dit geldt voor al onze recreatiegebieden!

De gemeente is dienstverlenend aan haar inwoners, daarbij kijkend hoe iets kan in plaats van hoe iets niet kan

De gemeente moet doen wat nodig is en meedenken over oplossingen voor inwoners en ondernemers

Goed en betaalbaar sociaal beleid voeren

Ondersteuning om mensen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Vroegtijdige signalering voorkomt veel problemen. Armoede beleid heeft als doel mensen zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Mensen met een gemeentelijke uitkering moeten een tegenprestatie aan de samenleving leveren zonder verdringing van betaald werk.

VVD Maasdriel steunt betaalbare nieuwe activiteiten vanuit het verenigingsleven

Verenigingen zijn essentieel voor leefbaarheid en vitaliteit van de Maasdrielse kernen.

Openstaan voor initiatieven van burgers en ondernemers

VVD Maasdriel ziet dit graag gerealiseerd worden door het bieden van ontwikkeltijd en -ruimte bij vergunningen.

VVD Maasdriel wil zo veel mogelijk invulling geven aan een duurzame samenleving

Bij voorbeeld bij het verlenen van vergunningen voor duurzame energie en ondersteunen van initiatieven voor circulaire economie.
X
Skip to content