Programma

Wij willen graag voor iedere burger van Maasdriel klaar staan. Wij hebben ons best gedaan om een passend programma te maken!

Bekijk hier ons programma!

Kandidaten

We hebben een mooi team waarmee we de aankomende periode in Maasdriel ons hard willen maken voor onze prachtige gemeente!

Bekijk hier alle kandidaten!

Campagne

Uiteraard hebben wij voor de aankomende
verkiezingen een mooie campagne! Bekijk hier alle ins- en outs van onze campagne!

Verkiezingsnieuws!

Download ons verkiezingsprogramma

Download hier ons volledige programma in PDF.

Liever luisteren?

Heeft u moeite met lezen of bent u slecht ziend, beluister een samenvatting van ons progamma hieronder.

Programma:

Veiligheid

Wij zijn voor meer controle en handhaving ter bevordering van de veiligheid van onze inwoners. De politie moet zichtbaar zijn op straat en cameratoezicht op strategische en kwetsbare plekken. Ook willen wij graag buurtpreventie en app-groepen stimuleren waarbij wijkagenten en inwoners samenwerken.

Vergunningen moeten geweigerd of ingetrokken worden als blijkt dat deze misbruikt worden. Een daadkrachtig beleid tegen ondermijning is noodzakelijk in Maasdriel. Boetes moeten terugvloeien in de gemeentekas en het geld daarvan moet ingezet worden om de veiligheid te verbeteren.

Ambulances moeten in de toekomst betere aanrijtijden hebben en de capaciteit moet omhoog. Ook het behoud van lokale brandweerkazernes en materiaal is in onze ogen noodzakelijk.

Bekijk ons volledige programma

Bouwen voor bevolking

Bouwen vinden wij belangrijk in onze gemeente. De laatste jaren zien we veel problemen, met name onder starters, bij het verkrijgen van een woning. Wij willen daarom voorrang voor eigen bewoners bij woning en gronduitgifte zodat onze gemeente leefbaar blijft voor onze inwoners.

Door voor soepelere procedures te kiezen bij nieuwbouw kunnen we het bouwtempo omhoog halen. Ook willen we graag extra mogelijkheden voor mantelzorg-woningen en stimuleren we dubbele bewoning bij bijvoorbeeld woonboerderijen.

Bekijk ons volledige programma

Behoud eigen identiteit

Het behoud van een eigen identiteit per kern door goede mix van wonen, werken en ontspannen vinden wij erg belangrijk. Wij willen de leefbaarheid per kern verbeteren met behulp van dorps- en wijkraden.

De scholen in de eigen buurt moeten extra aandacht gaan geven voor Engels, technologie en ICT en het verenigingsleven stimuleren. Investeringen in goede scholen en sportfaciliteiten waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt.

Ook willen wij recreatie stimuleren door middel van herstructurering en de ontwikkeling van het strandbad Well en de Zandmeren. Natuurwaarden zoals bij de Hurnse Kil en Fort Sint-Andries vinden wij belangrijk en willen wij graag behouden.

Bekijk ons volledige programma

Staan voor onze inwoners

VVD Maasdriel vindt dat de gemeente er is om problemen op te lossen. Wij staan voor een gemakkelijke dienstverlening die zowel digitaal als fysiek voor iedereen mogelijk is. Het belang van de inwoners moet hierin altijd voorop staan.

Bekijk ons volledige programma

Internationale arbeiders

Onze gemeente kent veel internationale arbeidskrachten en wij staan voor duidelijke regels en veiligheid hierin. De leefbaarheid in de kernen moet gewaarborgd blijven dus willen wij meer inzicht, begeleiding en controle. Er moet een strenger handhavingsbeleid komen waarin de regels beter gecontroleerd worden.

De huisvesting in de kernen moet kleinschalig en beperkt worden in aantal. Op eigen terrein van de ondernemers moeten meer mogelijkheden komen om deze arbeidskrachten te kunnen huisvesten. Dit moet echter geen verdienmodel zijn. Wij staan voor het ontmoedigen van huisvesting van arbeidskrachten die buiten de regio werken.

Bekijk ons volledige programma

Lokaal ondernemerschap

Wij als VVD Maasdriel staan natuurlijk voor onze ondernemers in Maasdriel. Er zijn veel ondernemers in onze gemeente en die verdienen medewerking en ondersteuning van de gemeente. Nieuwe ondernemers die starten in Maasdriel moeten gestimuleerd worden. Wij staan voor uitbesteding vanuit de gemeente aan lokale ondernemers en zijn voorstander van kleinschalige bedrijventerreinen nabij de kernen.

Bekijk ons volledige programma

Transparante gemeente

Wij staan voor een transparant gemeentebeleid en uitvoering welke gelijk en eenduidig is voor iedereen. Een gemeente die zonder aanziens des persoons oordeelt, vergunt en acteert. De besluitvorming moet transparant zijn en daar moeten de burgers en ondernemers op kunnen rekenen.

Bekijk ons volledige programma

Financiën

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners en daar gaan wij verstandig mee om. Wij staan voor het dekken van structurele uitgaven met structurele inkomsten waarbij meevallers niet gebruikt worden voor structurele uitgaven. VVD Maasdriel staat voor het zo laag mogelijk houden van de woonlasten en realistische, kostendekkende tarieven voor leges en vergunningen.

Bekijk ons volledige programma

Sociaal beleid

Om inwoners vooruit te helpen staan wij voor een goed en krachtig sociaal beleid. Preventief handelen en vroegtijdig signaleren van problemen voorkomt langdurige ondersteuning vanuit de gemeente. Ook willen wij ondersteuning om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen is een prioriteit.

Door gebruik te maken van vrijwilligersinitiatieven helpen we mee aan het verbeteren van het sociaal beleid. Dit willen wij breed in gaan zetten.

Bekijk ons volledige programma

Verenigingsleven

Een gezond, sportief en cultureel verenigingsleven is essentieel voor de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen. VVD Maasdriel staat voor het steunen van betaalbare initiatieven die vanuit het verenigingsleven voortvloeien. Gezondheid staat bij ons hoog in het vaandel en daarom zijn wij voor het compenseren van sportclubs bij uitvoeren van taken die binnen WMO vallen.

Onze gemeente heeft een rijke geschiedenis en een aantrekkingskracht op kunstenaars. Het behoud van cultureel erfgoed vinden wij belangrijk. Wij moedigen evenementen zowel groot als klein aan binnen onze gemeente, het behoud hiervan is goed voor de leefbaarheid. Voor grote evenementen staan wij voor ruimhartig faciliteren en bij kleinere evenementen zien wij laagdrempelige veiligheidseisen als een impuls.

Bekijk ons volledige programma

Duurzaamheid

Wij als VVD Maasdriel moedigen het aan om onze gemeente te verduurzamen. Duurzaamheid moet wel gekoppeld worden aan de betaalbaarheid van de middelen.

Zo zetten wij in op kleinschalige initiatieven zoals zonnepanelen, isolatie van woningen en warmtepompen. Wij zijn tegenstander van grote windmolens die ons idyllisch landschap verstoren. Het stimuleren van vergroening van tuinen en het gebruik maken van regentonnen en waterretentie juichen wij toe.

Bekijk ons volledige programma

Onze kandidaten:

Muziekje?

Luister tijdens het bekijken van onze kandidaten en het verkiezingsprogramma naar de favoriete nummers van ons!

Agenda

Onze agenda wordt aangevuld dus hou deze in de gaten!

10-02 Debat vanuit de gemeente
09-03 Interview bij Oké FM
16-03 VERKIEZINGEN
X
Skip to content