Samen sterker

verder.

Join our team

Beantwoording schriftelijke vragen brand Dalemstraat

Aan: de gemeenteraad

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen nummer 2022-15
Datum: 30 augustus 2022
Zaaknummer: 379561

Geachte raadsleden,

Op 28 juni 2022 zijn er door N.J. Hooijmans van de VVD Fractie Maasdriel schriftelijke vragen ontvangen. Deze vragen gaan over de brand in de Dalemstraat.

  1. Is er bij de brand asbest aangetroffen, zo ja is dat dan vrijgekomen?Ja, bij de brand is asbest aangetroffen. Het asbest was verwerkt in aftimmering van onder andere de dakkapellen en beglazingskit. De brand heeft, ondanks de intensiteit, het asbesthoudende gedeelte niet bereikt. Bij het slopen van de woning zijn de asbest delen gescheiden van de overige sloopdelen. Het asbest dat is vrijgekomen is op eigen terrein gebleven.
  2. Zo ja, is er een meetploeg ingeschakeld om monsters te nemen voor onderzoek? En wat was de uitslag van dat onderzoek?Er is geen meetploeg ingezet. Het was vrij snel duidelijk dat er (beperkt) asbest in het pand zat. En dat deze delen niet betrokken waren bij de brand.
  3. Zo nee, dan is dat geen probleem.
  4. Was de brandweer op de hoogte van aanwezige soort platen op het dak van de voormalige smederij?De voormalige smederij was niet betrokken bij de brand. Tijdens het bestrijden van de brand is aandacht geweest voor de dakbedekking van de smederij, omdat deze niet betrokken is geweest bij de brand is er verder geen actie ondernomen.
  5. Wie heeft er opdracht gegeven om het restant overblijvend afval meteen na de brand ‘s nachts af te voeren?Los van onderzoek naar de oorzaak van de brand. Tijdens de brandbestrijding is afstemming gezocht met de politie en de burgemeester met betrekking tot het inzetten van de kraan en het slopen van het gebouw. Afgesproken is dat alle slooponderdelen achter op het grasveld verzameld zouden worden en later afgevoerd. Uiteindelijk heeft de burgemeester de opdracht gegeven om het afval op te ruimen en het pand te laten slopen. Dit is gedaan om niet het zoveelste half afgebrande pand in onze gemeente nog jaren te moeten laten staan. Denk hierbij aan de afgebrande woning aan de Kapelstraat in Velddriel en de afgebrande woning aan de Hoenzadrielsedijk.

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,

de secretaris, J. Langede
burgemeester, H. van Kooten

X
Skip to content