Samen sterker

verder.

Join our team

Verklaring VVD Maasdriel aangaande het verzoek van de voorzitter van de commissie ruimte 27 mei 2020

In reactie op het verzoek van de voorzitter van de commissie Ruimte de heer Robbemondt, gedaan op 27 mei jl aan het eind van de behandeling van agendapunt 5 de aanbevelingen van het rapport Elzinga en De Haan, tot het zetten van een streep onder deze discussie, kan ik u mededelen dat voor de VVD fractie dit punt van het plaatsen van streep eronder nog niet is bereikt. Hoe graag we dat ook voor het aanzien van de Maasdrielse politiek en in het belang van de inwoners ook zouden willen. “Ergens” een streep onderzetten kan als iets als afgedaan kan worden beschouwd, als betrokkenen het wel welletjes vinden en tot de conclusie komen dat de sop de kool niet (meer) waard is. Als zelfs in de commissievergadering gestelde vragen gebaseerd op de kritische noten van Prof Mr Elzinga en Drs. De Haan over deze integriteitskwestie niet meer worden beantwoord, dan kan er wat de VVD betreft nog zeker geen streep onder worden gezet.  In het Presidium van 2 juni jl. heeft de burgemeester geweigerd om tot schriftelijke beantwoording over te gaan. In dit geval is er wel erg veel misgegaan, zeker ook in juridische zin. De kern is immers de betrouwbare en transparante overheid. Een overheid die zonder aanzien des persoons oordeelt, vergunt, acteert. Noem maar op. Burgers en ondernemers moeten daar van op aan kunnen. Tot onze spijt is door D66 in de laatste vergadering van de commissie Ruimte van 27 mei jl aan dit dossier een nieuw integriteitshoofdstuk toegevoegd. 9 juni 2020 VVD Fractie Maasdriel

X
Skip to content