Samen sterker

verder.

Join our team

Vragen omtrent gebiedsontwikkeling Zandmeren 2030

Geacht College,

Wij hebben als VVD fractie kennis genomen van het Raadsvoorstel gebiedsontwikkeling Zandmeren 2030. Wij hebben hierover de volgende vragen /opmerkingen en suggesties.

 1. Na het afsluiten van de zwemlocatie annex ter waterlating van boten en jetski’s aan de Piekenwaard weg, zien wij dat hier nog steeds gevaren wordt met Jetski’s en motorboten. Wij hebben hier de volgende vragen over:
  • Is dit voor iedereen toegestaan?
  • Waar kunnen deze mensen te water?U meldt in het raadsvoorstel mogelijke verplaatsing van de nu aanwezige inlaatplaats botenhelling voor boten /jetski’s.
  • Welke en hoeveel alternatieven zijn hier te benoemen?
  • Is er al contact geweest met eventuele eigenaren van mogelijke boothellingen?
  • Wat is de uitkomst van de gesprekken met deze eigenaren?
  • Zijn het haalbare en aanvaardbare alternatieven? En waarom wel/niet?
  • Wordt er ook gekeken op basis van functionaliteit en kosten of deze noodzakelijke voorziening voor de watersport op de huidige locatie kan blijven?
 2. Zoals bekend is er al jarenlange problematiek met betrekking tot de kwaliteit van het zwemwater bij warm weer in de Zandmeren, met meestal als gevolg alg in het water.Om meteen een hoogwaardig kwalitatieve buiten zwemaccommodatie te realiseren dient ons inziens dit probleem in de KERN te worden aangepakt.

  Vandaar de volgende vragen:

  • Is het college het met ons eens dat we een toekomstgerichte oplossing moeten vinden voor de kwaliteit van ons zwemwater om zo het gebied aantrekkelijker te maken?
  • Wat is volgens het college de toekomstgerichte oplossing?
  • Wil het college in gesprek met Rijkswaterstaat, om met een aantal mogelijke voorstellen te komen? Indien dit al gedaan is wat zijn dan de voorstellen?In onze ogen zou een oplossing kunnen zijn een doorstroming via de landtong in de 2de plas door bijvoorbeeld het aanbrengen van verschillende doorstroombuizen, dit dient wel op een veilige manier te gebeuren om zodoende de vaart op de stromende Maas zeker niet te hinderen!

Rest ons nog de volgende vragen:

 • Wat is de reden van vervanging van het Zandstrand in de 2e Plas?
 • Is hierbij ook uitbreiding van het Zandstrand aan de orde? En zo ja waarom?

Dan de financiën in het Raadsvoorstel er wordt voorgesteld om €1,1 miljoen voor de opwaardering van de Zandmeren ter hand te nemen.

Hierover de volgende vragen:

 • Hoeveel geld is er al uitgegeven? Graag een overzicht?

In 1 van de antwoorden op reeds gestelde vragen meldt uw college dat het bedrag van totale investeringen wel eens op 8 miljoen euro zou kunnen uitkomen.

 • Betekent dit dat naast de op dit moment al aanwezige ondernemers ook nog een andere commerciële ondernemer partij wordt?
 • Blijft de zwemlocatie bij de Zandmeren vrij toegankelijk zonder entreekosten voor de inwoners van Maasdriel?

Fractie VVD Maasdriel

X
Skip to content