Samen sterker

verder.

Join our team

Vaststellen gebiedsvisie Poort van Maasdriel

Constaterende dat;

 • Op basis van de motie 2020-05 en de al lang gekoesterde wens om tot realisatie van nieuw bedrijventerrein(en) te komen binnen de gemeente Maasdriel.
 • Dat met het aanbieden van de Gebiedsvisie Poort van Maasdriel het college hieraan invulling heeft gegeven.
 • Dat gelet op het feit van de belangstelling van het lokale bedrijfsleven en de hoeveelheid inspraakreacties op deze visie ondernemers echt wel interesse hebben in deze ontwikkeling rondom het gebied, A2, Drielseweg en de N831, Oude rijksweg.
 • Er in de commissie ruimte van 2 februari 2022 uitvoerig met de leden van de commissie ruimte van gedachten is gewisseld op basis van de voorliggende visie.
 • Dat de leden van de commissie ruimte naast een aantal positieve reacties en wensen, ook nog enkele minder positieve signalen en wensen hebben geventileerd.
 • Op pagina 2 van het raadsvoorstel stelt het college onder punt 2.2 , De gebiedsvisie geeft antwoord op de motie en invulling aan de Drielseweg.
 • Op dezelfde pagina onder 2.3 schrijft het college. De gebiedsvisie geeft invulling aan de opgave nieuwe toekomstige bedrijventerreinen. Binnen het regionale programma werklocaties is voor de gemeente Maasdriel een uitbreidingsvraag toegekend voor;
  – 5-10 hectare voor een lokaal bedrijventerrein kavels tot 5000 m2.
  – 5-10 hectare voor een regionaal bedrijventerrein kavels tot 2 hectare.
  Voor deelgebied 3 wordt voorgesteld om een nieuw regionaal bedrijventerrein mogelijk te maken, het betreft het gebied tussen A2 en de spoorlijn.
  Verzoekt de gemeenteraad gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2021 en de commissie Ruimte van 2 februari 2022.

Te Besluiten;

 • De onder 2.3 genoemde 5-10 hectare voor een regionaal bedrijventerrein (kavels tot 2ha).
  NIET TE ACCORDEREN EN DIT BEDRIJVENTERREIN TE BEWAREN/RESERVERENVOOR LOKALE BEDRIJVEN
 • Met de gebiedsvisie voor deelgebied 3 wordt voorgesteld om een nieuw regionaal bedrijventerrein mogelijk te maken het gaat om 5-10 ha, het betreft het gebied gelegen tussen A2 en de spoorlijn.
  NIET TE ACCORDEREN EN OOK DEZE GRONDEN IN DIT
  GEBIED TE BEWAREN/RESERVEREN VOOR LOKALE BEDRIJVEN.

Motivatie hiervoor is dat krapte op de grondmarkt mogelijk leidt tot snelle invulling van bovengenoemde twee gebieden. Hierdoor zullen onze lokale ondernemers, die al de ervaring hebben dat er weinig bedrijven- terrein tot hun beschikking is, onze gemeente moeten verlaten.
Daarnaast hebben wij als sinds jaar en dag vanuit de Provincie Gelderland alleen maar opvang van lokale bedrijven mogen invullen.

En gaat over tot de orde van de dag,

VVD Maasdriel N.J. Hooijmans

X
Skip to content