Samen sterker

verder.

Join our team

Amendement feitenonderzoek Rubens

Gelezen het voorliggende voorstel van het Presidium, stellen de ondergetekende(n) de Raad van Maasdriel in vergadering bijeen op 9 december 2021 de volgende wijziging(en) voor:

Overwegende dat;

  1. Dit raadsvoorstel beoogt de discussie af te ronden met concrete vervolgstappen die leiden naar het verkleinen van de risico’s dat de gemeente Maasdriel nog eens een dergelijke schadeclaim te verwerken krijgt
  2. Dat naar onze mening de cruciale vragen niet gesteld en beantwoord zijn omdat betrokken mensen niet hebben medegewerkt aan het onderzoek.
  3. Het is de nadrukkelijke taak van de Gemeenteraad om haar controlefunctie uit te oefenen.
  4. Gezien deze controlerende taak zijn wij het onze burgers verplicht deze vragen alsnog integraal beantwoord te krijgen.

alvorens het dossier definitief te sluiten eerst te besluiten:

  1. Opdracht te geven om een raadsonderzoek te doen waarbij betrokkenen onder ede worden gehoord.

Als VVD Maasdriel zijn wij benieuwd wat de plannen van de gemeente zijn om in Maasdriel het herstel van de pandemie zo soepel mogelijk te laten lopen.

Namens de fractie VVD Maasdriel,
N.J. Hooijmans

NB.1. voor dit amendement wordt hoofdelijke stemming gevraagd
NB.2. dit amendement kan toegevoegd worden aan het voorgestelde – eventueel in de plaats van indien uit de discussie naar voren komt dat besluitvorming over gevolgtrekking beter in één keer na afloop van het onderzoek kan plaatsvinden

X
Skip to content