Onveilige situatie en hard rijden op de Maasdijk in Rossum

Onveilige situatie en hard rijden op de Maasdijk in Rossum

Geacht College, Via bewoners van de senioren gebouwen aan de Maasdijk in Rossum hebben onze fractie klachten bereikt over onveilige situaties van hard rijden vice - versa tussen de kruising Maasweg - Manhuisstraat en de Maasdijk en kruising Maasdijk en Kerkstraat ....

Lees meer