Samen sterker

verder.

Join our team

Reactie n.a.v. schriftelijke vragen aan het college van B&W door SSM

VVD Maasdriel heeft kennisgenomen van de schriftelijke vragen van SSM (griffienummer 2022-16 dd 18-8-2022). Deze vragen zijn ook VVD Maasdriel uit het hart gegrepen.
In de commissie ruimte van 2 februari jl. hebben wij aangegeven dat;

  • Onze ondernemers vragen om industrieterrein, maar wij hebben het niet!
  • Er is 13,4 hectare bedrijventerrein voorzien in de Poort van Maasdriel. Dit zou wel eens te mager kunnen zijn, maar een goede start. Mocht er in de toekomst meer vraag zijn dan kunnen wij dit mogelijk aanpassen om bedrijven te faciliteren.
  • Poort van Maasdriel vooral voor vestiging van bedrijven vanuit de gemeente Maasdriel. Nieuwe bovenregionale bedrijven naar Zaltbommel of Medel in Tiel.
  • Neem de huidige grondeigenaren mee bij de ontwikkeling en realisatie van de Poort van Maasdriel anders gaat de Poort niet open. Actieve grondpolitiek!!
  • Behoud gronden in de Poort van Maasdriel voor lokale ondernemers nu en in de toekomst.
  • In de reactienota Poort van Maasdriel aan indieners van zienswijze/beroep, staat vooral nee in plaats van ja mits…….
  • Lokale bedrijven niet naar Zaltbommel of Medel daar dit voor continuïteit van de bedrijfsvoering c.q. verlies klantenkring onmogelijk is.
  • Lokale bedrijven dienen bij groei wensen te worden gefaciliteerd.
  • Wij zijn het eens met SSM, om langs Drielseweg ontwikkelingen op gang te brengen.

Wij zien daarom OOK met grote interesse de antwoorden van het college tegemoet. Fractie VVD Maasdriel

Ko Hooijmans

X
Skip to content