Samen sterker

verder.

Join our team

Onveilige situatie en hard rijden op de Maasdijk in Rossum

Geacht College,

Via bewoners van de senioren gebouwen aan de Maasdijk in Rossum hebben onze fractie klachten bereikt over onveilige situaties van hard rijden vice – versa tussen de kruising Maasweg – Manhuisstraat en de Maasdijk en kruising Maasdijk en Kerkstraat .

De senioren voelen zich bij het buiten begeven aan de Maasdijk onveilig en vragen om een oplossing!

Vragen onzerzijds zijn ;

Is dit probleem bij uw college bekend? Zo ja, waarom is hier nog niets aan gedaan?
Zo nee, is uw college van plan hier maatregelen op te nemen? Om dit probleem tot een oplossing te brengen.

Namens de fractie VVD Maasdriel,

N.J. Hooijmans

X
Skip to content