Samen sterker

verder.

Join our team

Schriftelijke vragen VVD Corona herstelplan

Momenteel hebben we als samenleving nog steeds last van de ernstige gevolgen die de Corona pandemie met zich meebrengt. Door de negatieve effecten van corona wordt verwacht dat de komende jaren een groter beroep gedaan wordt op hulp. Veel gemeentes in ons land zijn al druk bezig met een corona herstelplan voor de burgers en ondernemers om deze zo goed mogelijk te ondersteunen ook na de pandemie.

Naar aanleiding van deze constateringen hebben wij een aantal vragen die betrekking hebben op het sociaal herstel binnen de gemeente Maasdriel.

Vragen:

  1. Heeft de gemeente momenteel een herstelplan?
  2. Wat zijn de plannen vanuit de gemeente om ondernemers en inwoners met zorgen over inkomen te ondersteunen?
  3. Zijn er plannen om het verenigingsleven en maatschappelijke instellingen te compenseren voor de verliezen die geleden zijn tijdens de pandemie?
  4. Komt er ondersteuning vanuit de gemeente om de eenzaamheid en het social isolement tegen te gaan?
  5. Hoe denkt de gemeente de problematiek binnen de vrijwilligers en mantelzorgers op te gaan vangen?
  6. Zijn er speciale maatregelen getroffen om de jeugd te ondersteunen ook na deze pandemie?
  7. Hoeveel wil de gemeente gaan begroten voor het sociaal herstelplan na de corona pandemie.

Als VVD Maasdriel zijn wij benieuwd wat de plannen van de gemeente zijn om in Maasdriel het herstel van de pandemie zo soepel mogelijk te laten lopen.

Namens de fractie VVD Maasdriel,
N.J. Hooijmans

X
Skip to content