Samen sterker

verder.

Join our team

Persbericht stikstof bijeenkomst

VVD Provinciale Staten Gelderland informeert leden en achterban in de regio Bommelerwaard en West- Betuwe over stikstof

Veel VVD-ers volgen met grote aandacht de ontwikkelingen met betrekking tot de stikstofproblematiek. Zeker de leden en achterban die werkzaam zijn inde land- en tuinbouwsectoren bij gelieerde bedrijven en instellingen zoals LTO Noord en ZLTO.

Op 15 augustus jl. was er wederom een bijeenkomst van de VVD afdelingen Maasdriel- Zaltbommel en West-Betuwe en voor leden van L.T.O. Noord en ZLTO bij kwekerij Hoogbos Hogeweg 4A in Nieuwaal .

In deze gepaste omgeving op deze Orchideeën kwekerij van de familie van Wijk informeerde de woordvoerder stikstof van de VVD in Provinciale Staten van Gelderland René Westra, met collega’s statenleden Koos de Looff en Mark Smits een groot aantal leden en boeren/tuinders.

Hij deed dit over de actualiteit van wat er in ‘’Den Haag ‘’ speelt en wat er in de Provincie Gelderland speelt, dit werd uitvoerig besproken. De zorgen zijn gedeeld. De Gelderse aanpak van de stikstofproblematiek kan rekenen op grote steun. De aanwezigen hebben hun opmerkingen en gedachten /wensen meegegeven en benadrukt heel graag op de hoogte te worden gehouden!

Deze avond van 15 augustus was het vervolg van een eerdere bijeenkomst van de VVD leden in Hedel op 7 juli over stikstof en maakte deel uit van een rondje van de VVD Provinciale Statenfractie door de provincie Gelderland.

De 2e ronde is nu begonnen in Nieuwaal. De fractie heeft op verzoek toegezegd om over 6 weken wederom in Bommelerwaard en West-Betuwe de actualiteit , voortgang en ontwikkelingen te komen bespreken, de dialoog opnieuw aan te gaan en vragen te beantwoorden.

VVD Maasdriel, Zaltbommel en West-Betuwe

X
Skip to content