Maart, 2021

don18mar18:3022:30Vergadering Commissie Ruimte18:30 - 22:30 Digitaal, uitzending via het raadsinformatiesysteem

Agenda

1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Spreekrecht burgers (geagendeerde onderwerpen)

Presentaties
4 Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden
5 Toelichting op het proces van de RES 1.0

Raadsvoorstellen
6 Vaststellen bestemmingsplan ‘Kerkdriel herziening 2020, Teisterbandstraat 33’
7 Voorbereidingskrediet woningbouwproject Onderwaard, Ammerzoden
8 Kernopgaven en waardenkaart omgevingsvisie Bommelerwaard

Consultatie
9 Visie zon en windenergie Maasdriel

Overige agendapunten
10 Samenwerkingsovereenkomst Rubens
11 Voortgangsrapportage woningbouwprogramma
12 Samenwerkingsverbanden
13 Verslag extra vergadering commissie Ruimte 11 november 2020
14 Verslag commissie Ruimte 25 november 2020
15 Lijst Ingekomen Stukken gemeenteraad 8 april 2021
16 Rondvraag
17 Sluiting

Lees meer

Tijd

(Donderdag) 18:30 - 22:30

Locatie

Digitaal, uitzending via het raadsinformatiesysteem

X