Maart, 2021

din23mar19:3022:30Vergadering Commissie Samenleving en Financiën19:30 - 22:30 Digitaal, uitzending via het raadsinformatiesysteem

Agenda

1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Spreekrecht burgers (geagendeerde onderwerpen)

Raadsvoorstellen
4 Raadsvoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland
5 Welzijnsagenda Bommelerwaard 2021-2024
6 Lokale Inclusie Agenda Maasdriel & Zaltbommel

Overige agendapunten
7 Voortgangsrapportage maatschappelijk vastgoed
8 Voortgangsrapportage huisvesting arbeidsmigranten
9 Geitendossier (onder voorbehoud van goedkeuring door de commissie)
10 Rapportage samenwerkingsverbanden
11 Concept verslag commissie S&F 2 februari 2021
12 Lijst ingekomen stukken raad 8 april 2021
13 Rondvraag
14 Sluiting

Lees meer

Tijd

(Dinsdag) 19:30 - 22:30

Locatie

Digitaal, uitzending via het raadsinformatiesysteem

X